Po uruchomieniu systemu iBOK przez przeglądarkę internetową wyświetla się strona główna aplikacji – ekran logowania.  Poprzez ekran logowania Użytkownik ma dostęp do regulaminu, kontaktu i pomocy. W prawym dolnym rogu Użytkownik może sprawdzić, kiedy wykonana była ostatnia aktualizacja danych (informacja wyświetlana jest na każdej stronie iBOKa).

W prawym górnym rogu znajdują się dwa linki do podstron:

  •         Logowanie – prowadzi Użytkownika do strony głównej – ekranu logowania

  •         Rejestracja – prowadzi Użytkownika do formularza umożliwiającego zarejestrowanie się w systemie iBOK

Pośrodku strony znajdują się dwa pola tekstowe:

  •         Użytkownik – tutaj zarejestrowany Użytkownik wpisuje swoją nazwę

  •         Hasło – tutaj zarejestrowany Użytkownik wpisuje swoje hasło


Pole "Nowy użytkownik" również odsyła Użytkownika do formularza rejestracyjnego.

Pole "Odzyskaj hasło" służy do odzyskiwania hasła do zarejestrowanego konta Użytkownika.