Kontakt


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 18 

Bank PEKAO S.A. II Oddział Rzeszów 29 12402614 1111000039596242

NIP 813-33-36-039

Numer KRS: 0000185541

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego RejestruSądowego

 

Telefony:

 - Centrala: /17/8509600

 - Obsługa IBOK: /17/8509647

e-mail: sekretariat@mpwik.rzeszow.pl

http://mpwik.rzeszow.pl/